AK husár

DEFICIENTE LEGE ET CONSUETUDINE,

RECERRENDUM EST AI RATIONEM NATURELEM.

Ak chýba zákon a zvyk,

treba sa vrátiť k zdravému rozumu.


Home
Profil advokátskej kancelárie

Kancelária advokáta ponúka skúsenosti z praktického výkonu advokácie a právne služby vo všetkých právnych oblastiach a zastupuje svojich klientov ako v sporovej tak aj v nesporovej agende.

Advokátska kancelária patrí k menším košickým kanceláriam s kooperačnými vzťahmi s ďalšími advokátskymi kanceláriami, umožňujúc úzku spoluprácu a spracovanie udelených mandátov. Úzka spolupráca slovenského advokáta s inými advokátmi umožňuje poskytovanie právneho servisu v rozsahu celého právneho poriadku Slovenskej republiky.

Klientom ponúka osobný a bezprostredný prístup advokáta s dôrazom na individuálne požiadavky klienta a potreby každého prípadu za rozumné ceny. Vždy je kladený dôraz na dobrú informovanosť klienta o priebehu jeho veci a na spätnú väzbu medzi klientom a advokátom.

 

 


Prevádzkované na Luvi.sk.